20
feb

Onvolkomenheden in Gemeentewet hoofdstuk XIV; de administratie en de controle

Gemeentewet artikelen 212 en 213 leggen vast dat de gemeenteraad de uitgangspunten van en de controle op het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie moet verordenen. Zie: Gemeentewet.

Hier doet zich een tweeledig probleem voor: de inrichting van de financiële organisatie is optioneel wat kwaliteit en continuïteit betreft. Read more...

11
feb

Drie aanbevelingen voor de gemeenteraad

 1. vrije ruimte in de begroting weergeven
 2. aflossings- en renteverplichtingen afzetten tegen vrije ruimte in de begroting *
 3. indicatoren financiële kengetallen herzien **

* eigenlijk aflossings- en renteverplichtingen afzetten tegen algemene middelen, maar ook deze zijn niet volledig aan te wenden om aan die verplichtingen te voldoen. Misschien lenen de 'coalitiemiddelen' zich hier beter voor. Maar beide geven de gemeenteraad beter inzicht in deze bestedingen, en gemaakte keuzes, dan met de huidige indicatoren het geval is.

 

** schuldquote en solvabiliteit zijn artificiële indicatoren, geven geen inzicht in de werkelijke situatie; schuldquote herbergt middelen die (bij wet) niet voor de externe schuld kunnen worden aangewend (bv hoe meer bijstandsuitkeringen, des te beter de schuldquote), en solvabiliteit staat ver af van de realiteit (of je moet werkelijk de bv in bezit zijnde grond en bruggen willen verkopen).

23
jan

#TK2017 Programma's van de politiek partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017

Programma's van de politiek partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017 Read more...

7
nov

Nieuw bestuurlijk stelsel Amsterdam; gebiedsgericht werken

Het college van B&W heeft de hoofdlijnen van het nieuw bestuurlijk stelsel voor de gemeente Amsterdam voorgedragen aan de gemeenteraad, de inrichting van het gemeentebestuur welke na uitwerking van de hoofdlijnen geëffectueerd moet worden na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Read more...

10
sep

De urgentieverklaring & de onvolkomen afwijzingsgronden

Nederland is een geweldig land om in te wonen, om meerdere redenen. Zo kent de overheid vele regelingen voor de inwoners, faciliterend en/ of ondersteunend, bevorderend of temperend.

De (lokale) overheid speelt ook een rol aangaande de woningmarkt. Hier tref ik een onvolkomenheid, of eigenlijk meerdere. Het betreft de urgentieverklaring voor woningzoekenden, in het bijzonder die van het startend gezin zonder zelfstandige woonruimte. Ik benader het theoretisch, hanteer slechts bepaalde grondslagen, of principes. Read more...

9
sep

Sensatie in raadscommissie Financiën: gemeenteraad wil inzicht in de vrije ruimte van de reserves

Raadscommissie Financiën kende d.d. 8 september 2016 een sensationeel verloop bij de behandeling van het laatste agendapunt, punt 17: 'Reserves Economie'. Read more...

7
aug

Vijf aanbevelingen voor de gemeenteraad, deel II

 1. kwartaalrapportages afschaffen
 2. meer ondersteuning voor (individuele) raadsleden
 3. tweede leraar en klassenassistenten in elke klas
 4. per beleidsonderdeel meer aandacht voor financiën binnen het totaal
 5. Gemeentefonds specificeren; accres afzonderen
28
jul

Het alternatief. Ofwel: het bestuurlijk stelsel als biedsysteem dat bridgers hanteren

Het creëren van meerdere mogelijkheden maakt dat er kan worden gekozen. Immers, een keuze bestaat uit meer dan één mogelijkheid. Kiezen.

Een goed bestuurder vraagt zich, eer beleid uit te zetten, eerst af welke alternatieven er zijn. Deze bestuurder zorgt dat er kan worden gekozen. De belangen worden afgewogen, waarop de keuze wordt gemaakt. Read more...

26
jul

Vijf aanbevelingen voor gemeenteraad Amsterdam

 1. bezuinigen op bestuur & ondersteuning
 2. interne financieringsmiddelen toevoegen aan de financiële kengetallen
 3. beïnvloedbare ruimte en schuifmogelijkheden van de begroting weergeven *
 4. grondexploitatie: wel regie voeren maar niet zelf uitvoeren
 5. scholen breder faciliteren op gebied van Kunst & Cultuur en Sport

* zie Rapport Enquêtecommissie Financiële functie 2002-2014 blz. 121 'Inzichtelijkheid van de begroting' (hier in pdf-formaat: Eindrapport Enquêtecommissie Financiële functie 2002-2014 Amsterdam)

23
jul

Bestuurlijk stelsel Amsterdam; hoe verder na rapport Brenninkmeijer

Commissie Brenninkmeijer heeft, na aanstelling bestuurscommissies, het bestuurlijk stelsel geëvalueerd en advies uitgebracht.

De evaluatie komt neer op vernietigende kritiek op het gemeentebestuur als geheel, over een groter tijdsbestek dan slechts sinds het invoeren van de bestuurscommissies in 2014. Read more...

17
jul

Analyse rapport commissie Brenninkmeijer over bestuurlijk stelsel Amsterdam

Afgelopen vrijdag bracht commissie Brenninkmeijer het langverwachte rapport uit, om bouwstenen aan te leveren voor de doorontwikkeling van het bestuurlijk stelsel te Amsterdam.

 

Het rapport valt in tweeën op te delen: vorm en inhoud. Read more...

15
jul

Hoogspanning in gemeenteraad Amsterdam; PvdA bouwt stelling op

De nieuwe verhoudingen in de gemeenteraad van Amsterdam staan onder hoogspanning. De SP trok op het laatste moment de toegezegde steun in voor het plan van oppositiepartijen GroenLinks, CDA en PvdA om de eigen bijdrage in de Zorg te verlagen, tot onverhulde woede van de oppositie. Het is evident dat de SP hiertoe werd gedwongen, vermoedelijk door coalitiegenoot VVD. Read more...

12
jul

Gemeenteraad Amsterdam: korte analyse

D66, VVD en SP presenteerden op 12 juni 2014 het coalitieakkoord, hier in pdf-formaat: 'Amsterdam is van iedereen'; coalitieakkoord 2014-2018 van D66, VVD en SP. PvdA en GroenLinks kwamen in de oppositie, samen met de Partij voor de Dieren, CDA en Partij van de Ouderen. Read more...

10
jul

Het verleden zonder heden: D66 Amsterdam breekt erfenis Carolien Gehrels vakkundig af

De PvdA neemt sinds mensenheugenis geen deel aan het college van B&W te Amsterdam, welke nu bestaat uit D66, VVD en SP. Er is veel media-aandacht geweest voor deze troonverstoting, maar sinds het aantreden van het nieuwe college woedt er op een aantal terreinen een stille revolutie op het stadhuis van de hoofdstad dat van minder aandacht is voorzien. Het aandeel van D66 hierin is aanzienlijk. Read more...

4
jul

#Amsterdam: overzicht agenda raadscommissie Financiën deze week

Deze week vergaderen de raadscommissies Wonen, Ruimtelijke Ordening, Zorg & Sport en Financiën. U treft de agenda's alhier: agenda's raadscommissies Amsterdam, 6 en 7 juli.

 

Raadscommissie Financiën heeft wethouders Kock en Litjens te gast, die de volgende agendapunten hebben aangeleverd, welke door de commissie zijn geagendeerd: Read more...

4
jul

Amsterdam: overzicht agenda raadscommissie Zorg & Sport

De week vergaderen de raadscommissies Wonen, Ruimtelijke Ordening, Zorg & Sport en Financiën. U treft de agenda's met stukken alhier: raadscommissies Amsterdam, 6 en 7 juli.

 

Raadscommissie Zorg & Sport vergadert donderdag 7 juli, met wethouder Van der Burg te gast. Hij heeft de volgende agendapunten aangeleverd. Read more...

3
jul

Amsterdam: overzicht van agenda raadscommissie Ruimtelijke Ordening deze week

Deze week vergaderen de raadscommissies Wonen, Ruimtelijke Ordening, Zorg & Sport en Financiën. De agenda's met stukken treft u alhier: Amsterdam: raadscommissies 6 en 7 juli.

 

Raadscommissie Ruimtelijke Ordening heeft wethouder Van der Burg woensdag te gast, die de volgende agendapunten heeft aangeleverd: Read more...

3
jul

Amsterdam: raadscommissies deze week: beknopt overzicht van agenda commissie Wonen

Deze week vergaderen de raadscommissies Wonen, Ruimtelijke Ordening, Zorg & Sport en Financiën. U treft de agenda's en stukken alhier: vergaderingen raadscommissies 6 en 7 juli 2016

 

Raadscommissie Wonen heeft wethouder Ivens aanstaande woensdag te gast, die de volgende agendapunten heeft aangeleverd: Read more...

2
jul

Europese Unie: informatie

De officiële website van de Europese Unie: EU; officiële website Europese Unie Read more...